Nieuws

14 oktober 2021:

De herfst is begonnen, de bladeren van de bomen verkleuren naar hun prachtige kleuren. Langzaam komt de natuur tot stilstand en maakt het zich klaar voor de winter. Dat geldt ook voor de Ommermars. Toch valt daar nog genoeg te ontdekken en dat laten wij u graag zien op zaterdag 30 oktober aanstaande van 10.00 – 12.00 uur. De start van de excursie Ontdekken op de Ommermars begint bij de ‘fiets’ ter hoogte van het bruggetje over het Ommerkanaal (De Varsenervoorde).

De aanleg van de speelnatuur is bijna klaar. Het fort, dat een landschappelijk element is gemaakt van aarden wallen, stenen muren, betonnen buizen en houten vlonders, staat al. Daarnaast komt een struinpad dat gemarkeerd wordt door natuurstenen steenmannetjes. Bij het ontwerp is rekening gehouden dat elk kind hier kan ravotten, spelen en ontdekken. Ook water speelt een belangrijke rol in de Ommermars. Waar het water komt, is steeds beter zichtbaar. De graafmachines zijn druk om de watergangen met de verbinding naar de Vecht en Ommerkanaal voor de winterstop uit te graven.

Tijdens de excursie hoort u hier meer over van de bestuursleden van Stichting Burgerinitiatief Ommermars. Wilt u meedoen met de excursie Ontdekken op de Ommermars vragen wij u een mail te sturen naar secretaris@ommermars.nl .

Tot zaterdag 30 oktober om 10.00 uur op de Ommermars!

4 oktober 2021: De herinrichting van de Ommermars is één van de 23 projecten binnen de Regiodeal Brede Welvaart in het Vechtdal. De officiële opening op 11 september was aanleiding voor een videoverslag waarin het project en de opening fraai in beeld worden gebracht.

27 september 2021: De aanleg van de speelnatuur is veertien dagen geleden begonnen en de eerste contouren zijn al te zien. De aanleg wordt gedaan door Natuurlijke Tuinen uit Deventer.

11 september 2021: De herinrichting van de Ommermars is officieel gestart. Vertegenwoordigers van de provincie Overijssel, gemeente Ommen, waterschap Vechtstromen en oud-leerlingen van Het Koloriet waren uitgenodigd om samen met vertegenwoordigers van de drie projectpartijen te zorgen voor een doorbraak. Na deze officiële handeling werd een aantal rondleidingen verzorgd voor buurtbewoners, geïnteresseerden en toevallige passanten. [Fotografie: Dook van Gils]

24 augustus 2021: Vanuit de lucht zijn de contouren van de speelnatuur en de waterplas al goed te zien.

19 augustus 2021: De start van de herinrichting is voor De Stentor aanleiding voor een interview en een artikel: Arend Spijker maakt zich sterk voor het restaureren van het landschap in de Ommermars.

16 augustus 2021: Vandaag is een bijzondere dag voor de Ommermars: de herinrichting is begonnen. Na een periode van ontwerpen, plannen, uitwerken, overleggen en voorbereiden gaan de mensen en machines aan de slag. Eerst worden de contouren van de speelnatuur uitgezet. Ter gelegenheid van dit moment is een persbericht gemaakt en VechtdalTV kwam alvast even kijken.

Eind mei 2021: De Ommer besteedt aandacht aan een aantal Leader-projecten, waaronder het project Ommermars. Hein Kuijper en Arend Spijker geven een kijkje in de geschiedenis van het project en in de plannen. Lees hier het magazine in pdf-formaat.

14 mei 2021: De Ommermars wordt weer een natuurgebied van de Ommenaren is de titel van een artikel dat is geplaatst in De Stentor.

11 mei 2021: Het eigendom van de grond is formeel overgedragen. Bij de notaris zijn de aktes getekend waarmee de provincie Overijssel de grond verkoopt aan de Stichting Landgoed Heidehof en Staatsbosbeheer.

6 mei 2021: Voor een aantal betrokkenen en geïnteresseerd is een informatiebijeenkomst gehouden in de Ommermars. Vanwege de coronabeperkingen is er beperkt uitgenodigd. Enkele ‘mensen van het eerste uur’ en twee scholieren, die meewerkten aan het winnende ontwerp, waren erbij. De deelnemers werden bijgepraat over de plannen en konden erop reageren.

30 januari 2021: In het gebied is een QR-ontdektocht uitgezet. Op twaalf plekken in de Ommermars zijn paaltjes met QR-codes geplaatst. De codes verwijzen naar de website. Daar wordt een korte beschrijving gegeven van de plannen op die plek en er wordt een idee gegeven hoe het eruit kan komen te zien. Er is een bord geplaatst met een schets van de inrichting. Medio 2021 wordt begonnen met de uitvoering. Vechtdal Leeft was er bij om opnames te maken en heeft een videoverslag geplaatst. Er is een persbericht aan andere media gestuurd.

12 januari 2021: Onder de titel ‘De Ommermars: Eén van de mooiste plekken van Ommen’ plaatst De Toren een artikel over de plannen voor de Ommermars.

27 november 2020: Het project Ommermars is onderdeel van de Regiodeal Brede welvaart in het Vechtdal. Het project presenteert zich in deze video. Projectleider Bert Speulman (Stichting Heidehof) en Arend Spijker (Burgerinitiatief Ommermars) komen aan het woord.

16 november 2020: De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Door de ANBI-status gelden er fiscale voordelen, bijvoorbeeld bij het doen van giften of schenkingen. Onder Contact staat het bankrekeningnummer van de stichting.

15 juni 2020: De Stichting Burgerinitiatief Ommermars is een feit. De akte is bij de notaris getekend. Voor het bestuur is dit een heugelijk moment en we zijn blij dat het nu zover is.
De stichting neemt een groot deel van de activiteiten op zich die tot nu toe door de werkgroep werden gedaan. Het bestuur is nu het aanspreekpunt. Daarin zitten een paar ‘nieuwe mensen’. Gerrit Jan Bolks is voorzitter, Margo Dijkstra is secretaris en Ronald Zijlstra is penningmeester. Vanuit de werkgroep draaien Hein Kuijper en Arend Spijker mee in het bestuur. Alle bestuursleden zijn burgers/inwoners van Ommen.

Van links naar rechts: Hein Kuijper, Margo Dijkstra, Gerrit Jan Bolks, notaris Grievink, Arend Spijker

8 april 2020: De inzaaiactie in 2020 werd overschaduwd door de coronacrisis. De geplande activiteiten rondom het inzaaien konden niet doorgaan. Het inzaaien zelf is wel gedaan. Slechts enkele werkgroepleden en (toevallige) voorbijgangers waren er getuige van.

27 maart 2019: Op 27 maart is de Ommermars feestelijk gestart met het inzaaien van een deel van het gebied en met het ondertekenen van een intentieverklaring. Op Ommenaar.nl kunt u een verslag lezen.