Contact

De Ommermars ligt aan de rand van de kern van Ommen. Het gebied heeft geen adres, maar wel GPS-coördinaten: Ingang Oost 52.519487, 6.407418 en Ingang West 52.521071, 6.399614

Contact
U kunt de Stichting Burgerinitiatief Ommermars bereiken: e-mail.

Adres
Het adres van de stichting is Rietzangerstraat 3, 7731 ZJ OMMEN.

Nummers
De Stichting Burgerinitiatief Ommermars is ingeschreven bij de KvK onder nummer 78322138. De Belastingdienst heeft de stichting onder RSIN 8613.46.300 geregistreerd.

ANBI-status
De Stichting Burgerinitiatief Ommermars heeft de ANBI-status. Giften en schenkingen aan de stichting zijn daardoor fiscaal aantrekkelijk. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL69 RABO 0357 1327 34.