Nieuws

15 maart 2024: Verrassende rivierprocessen

Het hoge water van de afgelopen periode heeft ook zijn sporen nagelaten in de Ommermars. Nu het water weer is gezakt zijn in de nevengeulen mooie voorbeelden te zien van de natuurlijke rivierprocessen. Zo heeft in een groot deel van de hoofd- en zijgeul sedimentatie en aanzanding plaatsgevonden. Door de grote hoeveelheid aangevoerd rivierzand is het bovenstroomse deel van de  geul van de Vecht afgesloten. Deze ‘rivierbanken’ in de geulen worden afgewisseld met plas-dras en open water. Deze nieuwe biotoop biedt kansen voor soorten als oeverloper, groenpootruiter, witgatje en scholekster. De zandbanken vormen ook een voortplantingsgebied voor diverse insectensoorten waaronder de zeldzame beekrombout. De geërodeerde en steile oevers zijn geschikte broedplekken voor oeverzwaluw en ijsvogel. In deze nieuwe situatie is het bedje gespreid voor deze en andere soorten waarmee het internationaal niet goed gaat.

We volgen met veel belangstelling de natuurlijke processen en laten ons ook in het komende seizoen weer verrassen door de natuur.


15 februari 2024: Foto Ommermars valt in de prijzen

Maria Kolossa, vrijwilligster bij de Ommermars, stuurde een foto van de Ommermars in naar een wedstrijd van ‘De Krant van de Aarde’ – en zij won! De foto toont de Ommermars net na de overstromingen, rond het punt waar het Ommerkanaal in de Vecht uitkomt. Een deel is nog overstroomd en bevroren. Of is het een ‘IJsvis’? Dat is wel de titel van de foto: ‘De IJsvis van de Ommermars’. De publicatie is te zien op deze link, pagina 12. 

Gefeliciteerd Maria, en dank voor het gebruik van deze zeer terechte prijsfoto!


13 januari 2024: Het hoge water is gezakt

Nu het hoge water weg is, laat de Ommermars zien wat de gevolgen zijn. Schade – kun je denken – zal het gevolg zijn, maar in de Ommermars is dat anders. Wat nu gebeurde is een weerspiegeling van hoe al eeuwenlang het Vechtdal gevormd is. En het past helemaal in de dynamiek die wij in de Ommermars willen laten zien. In de geulen zijn oevers in elkaar gestort en het zand vormt nieuwe zandbanken. Dat geeft weer nestmogelijkheden voor de oeverzwaluw en de ijsvogel, en rustplaatsen voor watervogels. Zelfs op het fietspad zie je nu zand liggen, verspreid door het water. Het vele water, deels vanuit het kalkrijke brongebied van de Vecht, zet steeds een beetje kalk af in het zand. Dat neutraliseert de zure grond, zoals in het NOS-artikel van Rolf Schuttenhelm en het interview met Arend Spijker is uitgelegd, en stimuleert daarmee een heel diverse en unieke plantengroei. Zo is het Vechtdal gevormd! 


27 december 2023: De Vecht stijgt nog steeds

De piek van het hoge water lijkt inmiddels vrijwel bereikt. Het water is dan in acht dagen zo’n 2,30 meter gestegen. De Ommermars heeft een flink bad gehad, maar zoals Rolf Schuttenhelm al berichtte bij de NOS – zij zal er gezonder onder vandaan komen.

Over landelijke aandacht geen klagen, de Ommermars kreeg via Arend Spijker (bestuurslid Stichting Burgerinitiatief Ommermars) ook goede aandacht in het 20 uur NOS journaal (vanaf 3:55) op 26 december. 

Het hoogwater in Ommen en de Ommermars is ook te zien in vogelvluchtbeelden bij Nederland van boven. Op het We Love Earth-kanaal gaat Arend Spijker in op de gevolgen van het hoogwater voor de Ommermars.

Er waren wat zorgen rond de schapen die het rustgebied afgraasden en zichzelf naar een lager gedeelte hadden verplaatst, waar ze het niet zouden redden met verder stijgend water. Nadat ze teruggedreven waren naar het hogere eiland hadden ze voldoende ruimte om droge poten te houden. Nu maar hopen dat er niet teveel regen gaat komen voordat het water een eind gezakt is. We houden het in de gaten.


12 december 2023: Welkom in de Ommermars – maar doe dan wel laarzen aan

Het waterpeil in de Vecht is normaliter zo’n 3 meter boven IJsselmeerpeil (NAP), maar nu 4 meter, een meter erbij dus. De Vecht doet zijn karakter eer aan – het is een regenrivier, en er viel veel regen met name in Duitsland, en dat wordt onder andere via Ommen afgevoerd naar zee. De Ommermars staat blank. Dat is een mooi gezicht, maar maakt de paden deels moeilijker begaanbaar. Tijdelijk, want de waterstand kan sterk wisselen. 

Voor wie dat interessant vindt: de waterstand bij de Hessel Mulertbrug is met eigen ogen te zien, maar getalsmatig ook op de site van Rijkswaterstaat.


4 november 2023: Succesvolle natuurwerkdag

De oproep voor hulp in de natuur van de Ommermars kreeg goed gehoor: er waren zaterdagochtend 4 november zo’n 15 vrijwilligers, en een aantal kinderen, met schoppen en harken actief in de Ommermars. Oernatuur bestaat in Nederland niet meer, om de natuur aantrekkelijk en gevarieerd te houden is af en toe ingrijpen nodig. Op de Ommermars moeten daarvoor boompjes uit de grond getrokken worden op de plaatsen waar we geen bos willen. Vorig jaar waren dat berken en wilgen, nu waren vooral elzen opgekomen. Het betekent ook dat er in het najaar gemaaid moet worden en het maaisel weggehaald moet worden: hoe schraler de grond des te meer variatie in plantengroei ontstaat. Na de koffiepauze was het daarom harken met z’n allen – en dan gaat het snel. Van het maaisel is ook een bergje gemaakt om ringslangen te lokken. Volgende keer meehelpen? Geef je op via communicatie@ommermars.nl.


29 september 2023: Ommermars: de alg is op reis gegaan

Afgelopen seizoen is de speelnatuur op de Ommermars geplaagd door een overmaat aan alg in de ‘vlinderwaters’. Hoewel die alg ongevaarlijk was, schrok het wel af en was het geen fris gezicht. Maar het was ook niet meteen en duurzaam op te lossen, het was een natuurlijke ontwikkeling voor een nieuw, ondiep, niet stromend water waar veel zon op schijnt.

Het ziet er nu weer frisser uit. Er was een ondergrondse pijpverbinding van de vlinderwaters met de grote plas, maar die functioneerde onvoldoende om het water in beweging te krijgen. Die pijpen zijn nu weggehaald en er zijn twee bredere geulen uitgegraven die de vlinderwaters met de grote plas verbinden. Je ziet nu dat de wind het oppervlaktewater heen en weer waait van de vlinderwaters naar de grote plas. Door vrijwilligers is de alg wel een handje geholpen in die reis naar de grote plas, met lange latten is het die kant op gedreven. Gelukkig in stralend weer met goede watertemperatuur.

Het opent perspectief voor de herfstvakantie en voor volgend seizoen, dan zal het ongetwijfeld beter zijn.  


29 juli 2023: Media besteden aandacht aan de Ommermars: over alg en zilverreiger

In de afgelopen week hebben verschillende media aandacht besteed aan de Ommermars. De situatie rondom de algen in de speelnatuur was voor de huis-aan-huis-bladen in Ommen en Hardenberg aanleiding om een artikel te plaatsen (Ommer Nieuws en De Toren).

De Stentor spreekt zelfs over ‘algenterreur’. Een paar dagen later belicht die krant ook een mooie kant van de algen. Martien Naarding maakte een serie fraaie foto’s van een kleine zilverreiger met de waterplas met algen op de achtergrond.

RTVOost plaatste een artikel waarin de verschillende kanten van het algenprobleem en mogelijke oplossingen worden genoemd. Dit artikel geeft een evenwichtig beeld van de situatie en het is zeker waard om gelezen te worden.

Vechtdal TV maakte een reportage in het gebied en interviewde Dirk Branbergen.

Foto’s: Martien Naarding


28 juni 2023: Li An Phoa bezocht Ommermars in haar strijd voor een drinkbare Vecht

Zoals aangekondigd heeft de Nederlandse schrijfster, filosofe en ecologe Li An Phoa, wandelend langs de Vecht van de bron tot monding, de Ommermars aangedaan op dinsdagmiddag 20 juni 2023. Zij werd aan de Ommense kant van de Ommermars ontvangen door een klein gezelschap, waaronder het bestuur. Het gezelschap begeleidde haar naar de tent die Staatsbosbeheer voor de gelegenheid had opgesteld. Daar werd allereerst door verschillende bestuursleden aangegeven hoe de Ommermars ontstaan is, welke hindernissen overwonnen waren, en wat de visie van de Ommermars is – een stuk natuur creëren vlakbij de stad om de natuurbeleving te versterken. Dat sluit aan bij de missie van Li An. Haar project heet ‘Drinkbare rivieren’. Als je het Vechtwater zo zonder risico’s zou kunnen drinken betekent dat een flinke ecologische sprong voorwaarts. Er is in vergelijking met het verleden al veel verbeterd, maar bijvoorbeeld uit de watermonsters die Li An onderweg (vaak met schoolkinderen) neemt blijken nog altijd te veel fosfaten en nitraten in het water te zitten, naast veel medicijnresten. Er ontspon zich voor ieder een inhoudelijk boeiend gesprek met wederzijdse uitwisseling. Na deze geslaagde kennismaking vertrok zij richting Varssen. 

Li An Phoa is een Nederlandse filosofe en ecologe. Ze is vooral bekend door haar strijd voor schone, drinkbare rivieren. Met wandelingen langs rivieren vraagt ze aandacht voor de vervuiling. In 2022 schreef ze met Maarten van der Schaaf een boek over haar ervaringen. In juni 2023 liep zij langs de Overijsselse Vecht van bron tot monding. “Wanneer we uit onze rivieren kunnen drinken, is het ecosysteem weer in balans”, aldus Li An Phoa.
Meer informatie over de drinkbare Vecht leest u op de website van Ruimte voor de Vecht.


6 juni 2023: Trotse ouders zwemmen met hun vijf kuikens 

De zwanen zijn de trotse ouders geworden van vijf kuikens. De ‘gevaarlijke’ zwanen die hun eieren goed bewaakten, zwemmen nu met hun kroost in het water bij de speelnatuur in de Ommermars. Een prachtig gezicht, binnenkort worden de lelijke eendjes net zo mooi als hun ouders.


30 mei 2023: Een zwaan in de speelnatuur, kan dat wel? 

Ja dat kan, want hij is er, broedend op een aantal eieren die binnenkort uitkomen.

De speelnatuur van de Ommermars is, anders dan andere speelplaatsen, een combinatie van spelen, klimmen, hollen, van alles wat kinderen maar leuk vinden én natuur. Er lopen nu schapen, vaak ook ganzen, er ligt hun poep, en jawel, er broedt een zwanenechtpaar. Ze werken mee, want hun nest is aan de rand van het gebied.

Als je in dat gebied gaat spelen zorg dan dat je niet te dicht bij de zwaan komt. Want, zoals ouders hun kinderen beschermen doen de zwanen dat voor hun nest. Kom je te dichtbij dan gaan ze blazen en maken zich groot. Dat is best indrukwekkend om te zien zo’n grote blazende zwaan die op je afkomt. Het is de bedoeling dat je dan teruggaat wat de zwaan, omdat je te dichtbij komt. Als je dat doet zullen ze weer vrede sluiten. Als je dat niet doet zullen ze je pikken. Onaangenaam, maar ook weer niet direct gevaarlijk. Aan de ouders op de speelnatuur: het is goed de kinderen te leren hoe hiermee om te gaan: als dieren reageren op je nabijheid moet je een stap terug doen. 


30 mei 2023: Ongevaarlijk groen alg in het water van de speelnatuur

Het water in de Vecht wordt steeds schoner, bij alle klimaatellende een positieve ontwikkeling. Maar van het water in de poelen van de speelnatuur kun je dat niet zeggen.

Het water in de poelen kleurt groen door het groene alg. Deze alg is gelukkig onschuldig, je kunt het zonder problemen aanraken. Alleen vinden velen dat het er niet fris uitziet wat begrijpelijk is.

Het was ook niet de bedoeling. De verwachting was dat het water zoveel zou doorstromen dat er geen alg zou ontstaan. Onder andere door een verstopping stroomt het nu niet voldoende. Bovendien is het ondiep en wordt het water warmer waardoor alg makkelijker groeit. We zullen de doorgangen groter maken, hopen dan op meer stroming en minder alg. 


24 mei 2023: Speelnatuur klaar voor speelseizoen

Regelmatig controleren vrijwilligers en het bestuur de speelnatuur. De houten klimtoestellen, touwen enz. inspecteren wij of kinderen, maar ook volwassenen er veilig op kunnen spelen. Twee keer per jaar wordt ook het water rondom het speeleiland gecontroleerd op obstakels en worden deze weggehaald. Dan is het wel handig dat een van de bestuursleden duikt en een droogpak bezit.

De broedende zwaan en de partner van de zwaan hielden alles scherp in de gaten. Zij willen graag met rust gelaten worden en natuurlijk houden wij rekening met elkaar rekening.


mei 2023: Welke vogels leggen hun ei in de Ommermars?

De Ommermars begint zich steeds meer te ontwikkelen, prachtig om te zien maar ook wel spannend. Vooral nu in het voorjaar zie je steeds meer vogels die vanuit Afrika weer terug zijn en zich hier vestigingen om er te broeden. De visdiefjes waarvoor speciaal een vlot is aangelegd, zijn gespot. Het is afwachten of zij hier gaan broeden. Vanuit de Kijkhut kan het in de gaten gehouden worden.

De kieviten hebben al jongen die zij grootbrengen. Andere vogels die gespot zijn, zijn de plevier, oeverlopers en een gele kwikstaart. Het is een drukte van belang in de Ommermars, want ook scholeksters, eenden, meerkoeten en knobbelzwanen vinden het een goede plek om hun eieren te leggen en hun jongen groot te brengen.
Vrijwilligers zijn ook druk bezig geweest om steile oevers te maken waar oeverzwaluwen en ijsvogels hun nesten maken.
De foto’s zijn gemaakt door Arend Spijker.


31 maart 2023: Nieuw, designer vlot voor visdiefjes

Een nieuw vlot voor visdiefjes is vrijdag 31 maart door de vrijwilligers voor de kijkhut in de Ommermars neergelegd. Het design van het vlot past bij de vorm van de vogelkijkhut. Kunstenaar Eric Schutte heeft dan ook meegewerkt aan het ontwerp. Vrijwilligers en Dunnewind Groep hebben gezorgd dat deze nieuwe en meer duurzame broedplaats voor de visdiefje de mooie plek in het water heeft gekregen. Dat ondanks het regenachtige weer goed gelukt is.

Roelf Mulder heeft het nieuwe vlot gebouwd net als het vlot dat in februari samen met de Groene Karavaan een tijdelijk plek vond in de Ommermars. Roelf Mulder heeft dat vlot weer meegenomen en het krijgt vast ook een weer een goede bestemming.

Nu is het wachten op de bewoners van het vlot. Dat kan goed vanuit de vogelkijkhut.


26 maart 2023: Lente start van jong leven. Houd uw hond aangelijnd!

De lente is begonnen, jonge hazen zijn al gezien in de Ommermars en ook gaan vogels, zoals de kievit, hun eieren leggen. Natuurlijk willen wij deze jonge dieren en nesten beschermen. Daarom is het belangrijk u uw hond niet uitlaat in de Ommermars. Toch wandelen nog veel mensen met hun hond in de Ommermars en vaak laten zij hun hond ook loslopen. Dat is alleen toegestaan in het losloopgebied dat speciaal voor de honden is aangelegd. Daar kunnen deze viervoeters uiteraard loslopen, rennen en spelen.

Natuurmonumenten heeft een filmpje gemaakt wat honden kunnen aanrichten. De honden volgen hun instinct. Maar de weidevogels en jonge hazen zijn kwetsbaar en moeten beschermd worden. Daarom deze oproep: Hondenbezitters houd uw hond aangelijnd als u naar het losloopgebied gaat en loop alleen op de wandelpaden in de Ommermars met uw hond, maar liever zonder hond.


11 februari 2023: Leuke activiteiten met de Groene Karavaan in de Ommermars

Vrijwilligers en kinderen hebben in de Ommermars gezorgd voor een broedplekken voor Visdiefjes en de Tapuit. Dat deze vogels nu een nestelplek hebben in de Ommermars is mede mogelijk gemaakt door de Groene Karavaan, een initiatief van Natuur voor Elkaar, een samenwerkingsverband van diverse overheden en (natuur)organisaties en Dunnewind Groep.

Tapuit en Visdiefjes
Visdiefjes, broeden graag op een eiland. In het water in de Ommermars is voor deze vogels daarom een eiland gecreëerd. Gezamenlijk is het vlot voor de Visdiefjes door de kinderen en vrijwilligers gevuld met schelpen. Deze ondergrond vinden zij heel geschikt om hun nesten te maken en jongen groot te brengen. Een kraan van Dunnewind zorgde dat het vlot in het water kwam te liggen.
In de stuifduinen aan de zuidkant van de Ommermars hebben de Tapuiten holen gekregen van hout om te kunnen broeden. Deze vogels vinden het juist fijn om hun eieren uit te broeden en de jongen te verzorgen in holen. Omdat er geen konijnenholen zijn, zijn deze voor de vogels gemaakt en ingegraven door de vrijwilligers.

Voor en door inwoners van Ommen
De Ommermars is een gebied dat voor de inwoners is van Ommen en mede vormgegeven is door de inwoners van Ommen. Ook deze middag hebben zij zich ingezet om bijzondere vogels naar dit gebied te lokken. Alle deelnemers kijken terug op een gezellige middag die is begonnen en afgesloten met chocomelk, koffie en thee. Als dank voor hun deelname kregen de kinderen een loep en een kwartetspel mee. Alle deelnemers en vrijwilligers bedankt voor jullie onmisbare hulp om deze vogels een mooie broedplek te vinden te geven! Dunnewind draagt het project een warm hart toe en heeft de kraan kosteloos beschikbaar gesteld.

VechtdalTV was erbij en maakte een reportage: https://www.youtube.com/watch?v=W_3J1zz4KHc


10 november 2022: Hoog bezoek in de Ommermars

Minister Hanke Bruins Slot (BZK) was op bezoek in de Ommermars. Ze toonde zich erg geïnteresseerd in de ontwikkeling in de Ommermars. Marieke Bol (directeur CBS Het Koloriet) praatte haar bij over de rol van de leerlingen in het traject. Gerrit Jan Bolks en Arend Spijker gaven informatie over het burgerinitiatief en de natuurontwikkeling in het gebied. De minister was erg onder de indruk van wat er allemaal is bereikt en complimenteerde iedereen die zich voor het initiatief heeft ingezet. In deze video is de reactie van de minister te zien. Aandacht in de media is er van De Stentor en RTV Oost.

(met dank aan Jeroen Marcus (BZK) voor een deel van de foto’s)


29 september 2022: Brug Ommermars aangelegd

Nu ook de brug in Ommermars is aangelegd, is het gehele aangelegde pad te fietsen of te wandelen. De brug is van duurzaam en onderhoudsvriendelijk materiaal gemaakt. Het ontwerp is een aanwinst voor de Ommermars en past goed in deze natuurlijke omgeving.


17 september 2022: Ommermars geopend!

De Ommermars is zaterdag 17 september 2022 feestelijk geopend. ’s Ochtend was de officiële opening en vanaf 13 uur is iedereen welkom. In elk specifiek gebied van de Ommermars zijn er ’s middags leuke activiteiten om de natuur te ontdekken en zich te verwonderen. The Unstoppables voor de muzikale begeleiding. Bij en in de keikhut gaf kunstenaar Eric Schutte uitleg over het bijzondere ontwerp dat hij heeft gemaakt. Planten die nu al groeien langs de Vecht en op het terrein kon u ontdekken en boswachter Jos Kloppenburg vertelde daarover. Het gebied is nu open en u kunt door de Ommermars lopen en deze aanwinst voor Ommen ontdekken. De foto’s van de opening zijn gemaakt door Dook van Gils


16 september 2022: Ommermars bij Vroege Vogels

Het radioprogramma Vroege Vogels is op bezoek geweest in de Ommermars. Wat tijdens dit bezoek is besproken, kunt u aanstaande zondag horen in de uitzending van 7.00 – 10.00 uur op NPO Radio 1 of op de site https://www.nporadio1.nl/programmas/vroege-vogels. Eén ding kunnen wij al vast verklappen; zij waren zo enthousiast over het gebied dat zij over een aantal jaar opnieuw op bezoek komen.


13 september 2022: Ommermars bij RTV Oost

De Ommermars is één van de onderwerpen in Bij Oost, de actualiteitenrubriek van RTV Oost. Arend Spijker vertelt in de studio over de aanleiding en de uitwerking van het plan. Gerrit Jan Bolks leidt de cameraman rond in het gebied. De uitzending is terug te kijken op https://www.rtvoost.nl/tv/aflevering/bij-oost-vandaag/1521004_20220913170000. Vanaf 12:48 gaat het over de Ommermars.


31 augustus 2022: De vogelkijkhut is geplaatst

Het ontwerp is gemaakt door Eric Schutte. Op een markant punt in de Ommermars staat nu een functioneel kunstwerk. Eric maakte een fraai werk van cortenstaal met een krachtige uitstraling. Eric zegt hierover: “Het bouwwerk dat hoog boven de omgeving uittorent heeft iets van de hier voorkomende zwerfkei en misschien zelfs iets van een buitenaards vervoersmiddel/luchtschip. Twee associaties waarmee ik heel bewust heb gespeeld. De afgeronde vorm van het ei heeft bijna iets mythisch; jezelf terugtrekken in een cocon of een oervorm. De kijkopeningen in het ei bestaan uit uitgesneden vogelvormen”. In de wandelgangen wordt dit kunstwerk vanwege de vorm, en met een knipoog naar de Nederlandse spelling, inmiddels aangeduid als de keikhut.


9 juli 2022 Speelnatuur veroverd

Jente en Meike hebben de piratenvlag bij de speelnatuur in de Ommermars verwisseld voor de vlag van de Ommermars. Zo hebben zij de speelnatuur veroverd en is het nu voor de kinderen uit Ommen en de kinderen die hier op vakantie of op bezoek komen. Wethouder Bart Jaspers Faijer nam de vlag in ontvangst van de voorzitter van Stichting Burgerinitiatief Ommermars. Hij vroeg Jente en Meike om de vlag in top te hijsen. De wethouder noemde de speelnatuur een aanwinst voor de gemeente, bewoner en toerist.

Jong en oud vermaakten zich opperbest met spelen op het fort en het maken van zandkastelen. Nico Arkes van Staatbosbeheer en Margo Dijkstra van St. Burgerinitiatief Ommermars waren de juryleden en vonden alle zandkastelen een aanwinst voor het gebied. De kinderen kregen de emmers en schepjes mee en konden bovendien genieten van een ijsje van de ijscokraam van Toscane.

Het gebied de Ommermars is eigendom van de Stichting Landgoed Heidehof (noordelijk deel) en Staatsbosbeheer (zuidelijk deel). Het beheer is deels in handen van Stichting Burgerinitiatief Ommermars. De aanleg is bijna afgerond. Zaterdag 17 september is de opening van het hele gebied. Daarna kan de natuur zijn gang gaan, gespeeld worden bij de speelnatuur en inwoners en bezoekers een mooie wandeling maken waarbij zij de Ommermars ontdekken en verwonderen over de mooie natuur die Ommen rijker.


29 juni 2022: Kinderen veroveren Speelnatuur Ommermars

De speelnatuur is klaar! Dat gaan wij vieren op zaterdag 9 juli 2022 van 14.00 – 16.00 uur. Kinderen nemen die middag de speelnatuur officieel in gebruik. Wethouder Bart Jaspers Faijer geeft hiervoor het ‘startschot’. De Speelnatuur in de Ommermars wordt ‘veroverd’ op piraten waarna het gebied voor de kinderen is om te spelen en ontdekken. Kinderen zijn die middag dan ook van harte uitgenodigd om te helpen het fort te veroveren en zandkastelen te bouwen. Uiteraard zijn hun (groot)ouders of verzorgers ook van harte welkom.

Met het mooie weer van de afgelopen dagen hebben veel inwoners van Ommen de speelnatuur al gevonden. Het water heeft een aangename temperatuur om pootje te baden en op het zand is het heerlijk genieten van de zon, terwijl de kinderen spelen op en rond het fort.

Natuurlijke elementen

Het ontwerp van de Speelnatuur is uitgewerkt en aangelegd door Natuurlijke Tuinen uit Deventer. De eerste schetsen zijn gemaakt door leerlingen van CBS Het Koloriet uit Ommen. Voor de speelnatuur zijn vooral natuurlijke producten gebruikt. Centraal staat het fort dat een landschappelijk element is gemaakt van aarden wallen, stenen muren, betonnen buizen en houten vlonders dat net boven het maaiveld uitkomt. Daarnaast ligt een struinpad dat gemarkeerd wordt door  natuurstenen steenmannetjes.

Veiligheid en verkeer

De Ommermars ligt aan de N340. De maximale snelheid op deze provinciale weg is 80 km. Om veilig bij de speelnatuur te komen, adviseren wij om met de fiets te komen en via het fietspad aan de kant van de Ommermars naar de speelnatuur te gaan. Komt u vanuit Dante Zuid, let dan goed op bij het oversteken richting de Varsernerweg. Komt u met de auto, dan kunt u het beste parkeren op de Voormars en vandaar wandelen naar de Speelnatuur. De auto parkeren langs de N340 in de berm, is niet toegestaan


27 mei 2022: Het fort voegen

De speelnatuur in de Ommermars is bijna klaar. Het ziet er fantastisch uit, alleen worden nog de puntjes op de i gezet. Dat hebben we gedaan op vrijdag 27 mei 2022 vanaf 9.30 uur.  

Tussen de stenen van het fort hebben acht vrijwilligers de voegen bijgewerkt. Het gezegde is: Veel handen maken licht werk. Dat gold ook voor het voegen. Naast dat het voegen snel ging, hebben wij met elkaar gezellig koffie en thee gedronken. Het weer werkte ook goed mee, een prima temperatuur om te voegen.


23 februari 2022: Hoogwater in de Ommermars


28 januari 2022: Bomen planten in de Ommermars

Vrijwilligers, Corné van Kempen van Natuurlijke Tuinen, Foppe Bijleveld en bestuursleden hebben struiken en bomen geplant bij de speelnatuur in de Ommermars. Onder het genot van een mooi zonnetje hebben gelderse roos, meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, kardinaalsmuts, hazelaar, egelantier, hondsroos, boswilg, vlier, kerspruim en een sterappelboom een mooie plek gekregen. Ook zijn diverse bessenstruiken geplant. Nu kunnen ze gaan groeien en bloeien. Ze zijn nog niet groot, maar in de goede grond rond de speelnatuur, gaat dat snel veranderen. Door de vrijwilligers was het mogelijk om de bomen en struiken in een ochtend te planten. Hartelijk dank voor jullie enthousiaste inzet!

Terwijl de struiken en bomen in de grond gezet werden, gaf Gerrit Jan Bolks een interview over de Ommermars en het project Ruimte voor de Vecht. Het project in de Ommermars is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen veel organisaties en tussen bestuurders en inwoners. Tijdens een bestuurlijk overleg van de Regio Zwolle over de Nieuwe Omgevingsvisie zijn delen uit het interview getoond.


Voor meer nieuws: kijk in het Nieuwsarchief.